TabetiCrab

Użytkownik

Community Reputation

1

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

  1. TabetiCrab

    Rozwiązane KONKURS na HASŁO REKLAMOWE

    Sieć serwerów CsOne.eu to najwyższa szkoła strzelania, grać nauczysz się tylko tu! Dodano 5 minut później --------------------------------------------------------------------------------- Mam pistolet, naboja jednego, was jest dwoje, a ja sam. Wy jesteście tam, a ja tu, nie wiem, którego puknąć mam. Ale że na CsOne gramy, gdzie atmosfera miła zawsze jest, gdzie zabawa ciągle trwa, puknę się sam
  2. TabetiCrab

    Rozwiązane KONKURS na HASŁO REKLAMOWE

    Gdzie kucharek sześć tam CsOne najlepszy jest!