Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 05/08/2020 in all areas

  1. 1 point
    Co jest gościu XDDDDDDDDDDDD NIE! Więc tak: konto założone pod podanie, świeże, zero postów Brak statystyk gt Polecam zajrzeć do regulaminu, gościu piszę w swoim podaniu, Ani razu nie widziałem Ciebie na serwerze NIE NIE NIE
This leaderboard is set to Warsaw/GMT+02:00