Skargi


Regulamin

Aby skarga była uznana muszą zostać spełnione następujące warunki:

- Zastosowany wzór skargi.

- Odpowiednio i starannie wypełniony wzór.

- Umieszczone dowody na osobę na która piszemy skargę.

Tematy, które nie będą spełniały tych kryteriów, będą kasowane.

Ważna informacja:

W temacie mogą się wypowiadać osoby, które wnoszą coś do tematu, jeżeli nie spełniasz tego warunku zostaniesz nagrodzony -> Upomnienie -> Warn

0 topics in this forum

There are no topics in this forum yet

Start the first topic
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.